Aug 2016
1

South Taiwan Ride 2015: Manzhou to Dawu

Aug 2016

Prayer Flags on the Pacific Edge

Jul 2016
1

South Taiwan Ride 2015: Fangliao to Manzhou

Jun 2016

South Taiwan Ride 2015: Pingtung City to Fangliao

Jun 2016
3

Chaozhou Jiukuaicuo Catholic Church 潮州九塊厝天主堂

Jun 2016

South Taiwan Ride 2015: Pingtung City

Jun 2016

South Taiwan Ride 2015: Tainan to Pingtung City

May 2016
1

Nuclear Paradise

Jul 2015
3

Fangliao Factory 枋寮工廠

Jun 2015

Tsai Ing-wen Old House 蔡英文古厝

Jun 2015

Jiahe Railway Tunnel 嘉和遮體

Jun 2015

Xinpi Machine Gun Fort 新埤反空降機槍碉堡

Jun 2015

Chaozhou Liu House 潮州劉厝

Jun 2015

Ten Thousand Years A River

Dec 2014

An Abandoned Lookout on Guanshan

Oct 2014

The Dry and Dusty Gaoping River 高屏溪

Oct 2014

Vase Rock 花瓶石

Sep 2014

Taiwan Bicycle Tour 2013: Donggang to Kenting