Jul 2016
1

South Taiwan Ride 2015: Fangliao to Manzhou

Jun 2016

South Taiwan Ride 2015: Pingtung City to Fangliao

Jul 2015
3

Fangliao Factory 枋寮工廠

Sep 2014

Taiwan Bicycle Tour 2013: Donggang to Kenting