Mar 2017

South Yuanlin Station 南員林站

Jun 2016

South Taiwan Ride 2015: Pingtung City to Fangliao

Jun 2016
3

Chaozhou Jiukuaicuo Catholic Church 潮州九塊厝天主堂

Nov 2014

Tracing the Sugar Rails of Yuanlin

Oct 2014

Channeling Smoke + Fire

Oct 2014

Dulan Sugar Factory Vats